top of page
"Mottoni on jatkuva kehittyminen ja kehittäminen" 
 
"Erilaiset toimialat - samanlaiset ihmiset"

Compositor on työskennellyt strategisesti ja pitkäjänteisesti hyvin erilaisten organisaatioiden ja toimialojen kanssa vuosien varrella - niin suurten globaalien konsernien, keskisuurten yritysten kuin pienten perheyritystenkin kanssa. Asiakassuhteet ovat olleet pitkiä, mikä on tehnyt niistä jatkuvasti kehittyviä ja molempia kehittäviä.

 

Toimialoista ovat tulleet tutuiksi mm.. ICT-ala, konepajateolisuus, matka-ala, kuljetusala, palvelualan yritykset, kuluttajatuotteet, pankkiala, teknologiateollisuus, konsultointi, HR-ala ja monet, monet muut.

 

Tätä monipuolislta yrityskokemusta oleellisempaa on kuitenkin ollut yhteistyö ihmisten kanssa. Maasta, yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta, organisaatiot ja ihmiset, heidän toiveensa ja haasteensa ovat hyvin samanlaisia kautta linjan - johtaminen, esimiestyö, viestintä, yhteistyö, muutos, stressi, konfliktit  ja monet muut arjen teemat. 

 

 

Compositorilla on reilun 25 vuoden kokemus yritysviestinnän konsulttina ja toteuttajana laajasti ja monessa muodossa. - globaalia ja kotimaista, ulkoista ja sisäistä, suomeksi ja kielillä, lehtiä ja sisältöä, toimialoja laidasta laitaan.

 

Vähitellen strategia- ja johtamisviestinnan projekteissa yhä keskeisemmäksi ja itselleni tärkeämmäksi kysymykseksi nousivat ihmisten erilaiset persoonat ja niiden ratkaiseva vaikutus motivaatioon, muutokseen ja johtamiseen.. 

 

Oivalsin, miksi niin monet hyvät suunnitelmat, prosessit ja organisaatiokaaviot eivät  käytännössä toimikaan odotusten mukaan. Suunnitelmat pohjaavat käsitykseen, että kun meidät ihmiset asetetaan hyvin suunniteltuihin prosesseihin ja organisaatiokaavioihin, motivoidumme ja toimimme samalla tavalla. Näin ei kuitenkaan tapahdu. 

 

Siksi työskentelen nyt johtoryhmien, tiimien ja yksilöiden kanssa jokaisen henkilökohtaisen persoonallisuuden kautta tulosten saavuttamiseksi. Kun tunnemme  itsemme ja ymmärrämme toistemme erilaisuuden - ja ennen kaikkea, mitä saadaan aikaan kun laitetaan kaikkien erilaiset vahvuudet peliin - tulokset, henkilökohtainen motivaatio ja tulokset parantuvat. 

 

Kiinnostus ihmisiin ja yhteistyön kehittämiseen on ollut aina keskeistä työssäni. Ensin vaistonvaraisesti ja vähitellen tiedostaen. Se oli keskeinen osa 25 vuoden työkokemustani yritysviestinnästä ja oman viestintätoimiston vetäjänä, joka kattoi organisaatioviestinnän melkein koko skaalan maailimanlaajuisesti. 

 

Joitakin vuosia sitten - tutustuessani ihmisten persoonallisuutta ja potentiaalia kuvaaviin testeihin ja menetelmiin sekä työskennellessäni HR-alalla, minulle kirkastui omin roolini - minkä olin jo kauan alitajuntaisesti tiennytkin: 

 

Ihmisten tukeminen ja innostaminen, tulevaisuuden visiointi ja motivointi muutokseen sekä yhteistyön kehittäminen jokaisen oman persoonallisuuden pohjalta - realistisella elämänkokemuksella höystettynä.

 

Tätä tukee myös oma MBTI-tyyppini ENFP - monesta asiasta kiinnostunut, monia asioita osaava, visioiva sekä ihmisistä ja kehittämisestä kiinnostunut. 

 

 

Yhteistyössä yritysten kanssa keskityn tiimivalmennuksiin ja yhteistyön kehittämiseen. Lähtökohtana on jokaisen tiimiläisen henkilökohtaisen persoonallisuustyypin vahvistaminen ja sen pohjalta erilaisten persoonallisuuksien yhteistyön kehittäminen päivittäisessä työssä sekä konkreettisissa tilanteissa - esimerkiksi miten hyödyntää tiimin monimuotoisuutta muutostilanteissa, viestinnässä, konfliktitilanteissa ja johtamisessa. 

 

Lisäksi coachaan yksityishenkilöitä, erityisesti elämän tienristeyksissä - esimerkiksi uranvaihto- ja muutostatilanteissa. Autan myös ihmisiä määrittelemään ja tutustumaan oman persoonallisuustyyppiinsä ja näkemään sen avaamat mahdollisuudet hänen elämäänsä, valintoihinsa, stressiin sekä kehitykseen. 

 

Työkalupakkini:

- persoonallisuuden ja sen potentiaalin määrittelemiseen MBTI eli Myers-Briggs Type Indicator, joka on maailman käytetyin persoonallisuutta myönteisesti ja tasa-arvoisesti kuvaava menetelmä. 

- aivotutkimukseen perustuva coaching-malli

- vahva kokemus ja realismi yritysmaailmasta ja organisaatioista tulostavoitteineen ja haasteineen

- luontainen kiinnostus ihmisiin ja halu auttaa heitä kehittymään

 

Suomen lisäksi työskentelen sujuvasti myös ruotsiksi ja englanniksi. 

 

"Meillä jokaisella on yksilöllinen 'resepti'  tavoitteisiimme pääsemiseksi"
"Matka lähelle vei kauan"

 

Yksilöllinen kehityspolku ryhmille ja yksilöille

 

bottom of page