top of page

Uusi suunta uralle


Työ on meille hyvin paljon palkkaa tärkeämpi asia. Sen kautta me voimme vaikuttaa tärkeiksi kokemiimme asioihin. Kuulumme yhteisöön, joka jakaa yhteiset tavoitteet. Työ ja ura määrittelevät meidät - paitsi omissa - myös toisten silmissä.

Yhä useampi tulee jossain vaiheessa työurallaan tienristeykseen joko irtisanomisen kautta tai huomaat, että työ ei jostain syystä enää annakaan sitä iloa ja tyydytystä kuin aiemmin. Päinvastoin.

Saatat jopa ihmetellä, miksi olet alalle edes aikoinaan ryhtynyt. Työ on ollut mielenkiintoista, mutta yhtäkkiä se tuntuu merkityksettömältä.

Kun nuorena teemme päätöksiä opiskelupaikasta ja toiveurasta, niihin vaikuttaa yllättävän moni seikka ja sattuma - hyvin vahvasti myös tiedostamattomat tekijät. Perheen ja suvun toiveet ja hiljainen painostus vaikuttavat paljon. Kavereiden valinnat opintojen ja opintopaikkakunnan suhteen ratkaisevat. Ajan trendiammatit vetävät. 'Mihin nyt onnistuu pääsemään' on ratkaissut monen uran.

Ihmisten persoonallisuuden kehitysvaiheet vaikuttavat myös paljon urakehitykseen. Keskimäärin noin 40-vuotiaaksi asti toimimme töissä kahden luontaisimman ja vahvimman persoonallisuuspiirteemme avulla. Mutta tämä tuttu ja toimiva kuvio saattaakin yhtäkkiä tuntua 'jo nähdyltä' ja uudet ideat ja kiinnostuksen kohteet, urat ja toimialat alkavat kiinnostaa.

Aiemmin vähemmin käyttämämme piirteet nostavat nyt päätään ja antavat luontevan pohjan urapohdinnoille.

Mitä kautta uran tienristeykseen saavutkin, saattaa tuntua kuin olisi vähän tyhjän päällä. Vanha ura on takana tai menettänyt merkityksensä - uusi on vielä pelkkiä visioita ja ideoita tai ihan pimeän peitossa.

Uracoachingin avulla saat sekä uutta näkökulmaa että työkaluja uusien urapäätösten tekemistä varten.

Coaching-prosessi

Coaching on avoin, luottamuksellinen ja tiivis yhteistyösuhde. Siksi haluan varmistaa, että meillä on yhteinen näkemys tavoitteista ja toimintatavoista - ja että myös kemiamme ovat kohdallaan ennen kuin lähdemme liikkeelle. Siksi tapaamme ja tutustumme ennen kuin päätämme yhteistyön aloittamisesta. Käymme läpi prosessin vaiheita, laajuutta, toivottuja tuloksia ja sovimme kustannuksista.. Tapaaminen on veloitukseton.

Coaching-prosessissa tapaamisia on yleensä 4 - 5 kertaa.

Prosessi pohjautuu MBTI-kuvaajaan, jonka avulla vahvistamme persoonallisuustyyppisi. Sen avulla saat uutta tietoa ja näkemyksiä mm. mikä sinua vahvimmin motivoi, mikä stressaa, mikä on luontainen kehityskaaresi ja minkälaiset ammatit ja alat luontaisimmin tyypillesi sopivat.

Mutta persoonallisuustyyppi ei mitenkään rajaa sinua yhteen muottiin eikä ammattiin, vaan päinvastoin, avaa ihan uusia - ehkä yllättäviäkin - näköaloja kehityspotentiaaliisi, vahvuuksiisi ja kehityskohteisiisi.

Seuraavissa tapaamisissa asetamme tavoitteet coachingille ja käymme laajasti läpi urataustaasi, - valintojasi, toiveitasi ja eri vaihtoehtoja. Keskustelemme, kyselen ja haastan, teet tehtäviä ja harjoituksia ja vähitellen prosessin läpi 'siivilöityy' pari kiinnostavinta vaihtoehtoa, joita lähdet viemään eteenpäin selkeän prosessin kautta. Saat myös vinkkejä miten tyyppisi vaikuttaa työnhakuprosessiin - mitä luontaisia vahvuuksia sinun kannattaa hyödyntää ja toisaalta mitä sudenkuoppia välttää.

Soita tai meilaa, niin jutellaan tarkemmin!


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page